Usługi

Sieci RF

Budujemy, serwisujemy oraz utrzymujemy infrastrukturę sieci RF w tym szafy magistralne, okablowanie.

Sieć kablowa to system odbioru i rozprowadzania sygnałów radiodyfuzyjnych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej lub w grupach budynków sąsiadujących ze sobą. Obecnie, ze względów formalnych za sieć kablową uznaje się system obejmujący więcej niż jeden budynek i liczący powyżej 250 gniazd.
Telewizja kablowa pierwotnie została pomyślana jako instalacja pozwalająca na rozprowadzanie dużej (ponad 60) ilości programów do dużych i bardzo dużych grup odbiorców. Obecnie dzięki szerokiemu stosowaniu sieci HFC (Hybrid Fibre Coaxial) możliwa jest budowa sieci obsługujących dziesiątki tysięcy użytkowników. Na początku wykorzystywano tylko kanały przewidziane do rozprowadzania kanałów naziemnych. W związku z ciągłym wzrostem zapotrzebowani odbiorców na nowe kanały zaczęto wykorzystywać częstotliwości leżące pomiędzy zakresami telewizji naziemnej, tak zwane kanały kablowe.

Prace przez nas wykonywane to między innymi

  • Projektowanie sieci RF.
  • Pomiary.
  • Lokalizacja uszkodzenia kabla.
  • Instalacje zewnętrzne i wewnętrzne okablowania.
  • Zestawianie połączeń.
  • Konserwacja sieci już istniejących.
  • Serwis abonencki.
  • Serwis liniowy.