Lokalizacja przebiegu trasy kabli i rur

Lokalizacja przebiegu tras kabli

lokalizator trasy kabla

Lokalizator trasy kabla

Wykonujemy precyzyjne pomiary głębokości zalegania badanej linii okablowania (lub rur). Pomiar głębokości jest możliwy w sposób ciągły (ciągły wskazania na wyświetlaczu), lub wskazanie na żądanie (tj. po naciśnięciu odpowiedniego przycisku).
Wykonując pomiar można bardzo dokładnie oszacować błąd pomiaru głębokości. 

Usługa lokalizacji przebiegu trasy

lokalizator kabli

Oferujemy usługi: