Pomiary reflektometryczne sieci światłowodowych

Pomiary reflektometrem

pomiary reflektometryczne

Pomiary reflektometryczne OTDR

Po wykonaniu połączenia spawanego zaleca się pomiar jego tłumienności.

Jako specjalistyczna firma jesteśmy w stanie zaoferować pomoc w pomiarach i analizie wyników pomiaru okablowania miedzianego i światłowodowego. 

Jako kolejny element rozwoju i dążenia do zapewnienia kompleksowości oferty dla naszych klientów uruchomiliśmy usługi związane z technologią światłowodową. Głównym zakresem działalności jest spawanie światłowodów oraz pomiary weryfikacyjne i certyfikacyjne.

Pomiar OTDR

Pomiar ODTR reflektometrem polega na wysłaniu do mierzonego światłowodu impulsów o dobieranej szerokości i ustalonej wcześniej długości fali a następnie detekcji tej ich części, która ulega odbiciu. Na podstawie zadanych parametrów OTDR rysuje wykres mocy optycznej (a dokładnie jej spadku) w funkcji odległości. Całość podana jest w skali logarytmicznej.

Podstawowymi wielkościami, mierzonymi przez reflektometr są:

  • dystans czyli odległość pomiędzy zdarzeniami
  • straty na złączach
  • tłumienność jednostkowa włókna
  • odbicia (współczynnik odbicia)