Instalacja kabla światłowodowego w kanalizacji

Jedną z podstawowych metod prowadzenia kabla światłowodowego jest prowadzenie okablowania w kanalizacji.

Kable światłowodowe muszą być instalowane zgodnie ze specyfikacją dla danego typu kabla, należy pamiętać jakie jest maksymalne naprężenie wzdłużne, promień gięcia, szybkość wciągania czy temperatura otoczenia.

W ramach prowadzenia kabla niniejszą metodą wykonuje się następujące prace:

  • Usunięcie zaślepki i uszczelnienia.
  • Sprawdzenie drożności kanału, a jeśli to konieczne, oczyszczenie rury.
  • Zaciągnięcie kabla do kanalizacji.
  • Uszczelnienie kanału ustaloną metodą.
  • Usunięcie odpadów .
  • Wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej.