Pomiary reflektometryczne

Budujemy, serwisujemy oraz utrzymujemy infrastrukturę sieci Światłowodowych oraz RF w tym szafy magistralne, kable, światłowody.

Usługa wykonania pomiarów reflektometrycznych jest ściśle połączona z wykonywaniem sieci światłowodowej. Reflektometr służy sprawdzeniu stanu włókien światłowodowych oraz ich łączeń. Wykrywa on wszelkie uszkodzenia oraz nieprawidłowe sprawy.
Pomiar reflektometrem polega na wysłaniu do mierzonego światłowodu impulsów o dobieranej szerokości i ustalonej długości fali a następnie detekcji tej ich części, która ulega odbiciu. Na podstawie parametrów OTDR rysuje wykres mocy optycznej w funkcji odległości. Całość podana jest w skali logarytmicznej.
Podstawowymi wielkościami, mierzonymi przez reflektometr są:
  •  odległość pomiędzy zdarzeniami
  •  straty na złączach
  •  tłumienność jednostkowa włókna
  •  odbicia
Po wykonaniu pomiaru zostaje przygotowana dokumentacja pomiarowa.

Pomiary dają rzetelny obraz instalacji i potwierdzają czy instalacja została wykonana prawidłowo. Po wykonaniu pomiarów okablowania otrzymujecie Państwo raport w postaci papierowej i elektronicznej.
Nasi technicy posiadają certyfikat w zakresie projektowania i wykonywania systemów okablowania strukturalnego.

Oferujemy Państwu swoje usługi, pomiary światłowodów, okablowania strukturalnego zgodnie z obowiązującymi standardami. Testy okablowania wykonujemy za pomocą własnych urządzeń pomiarowych.

Prace przez nas wykonywane to między innymi

  • Pomiary światłowodowego jednomodowego okablowania strukturalnego. Pomiary kabli jednomodowych za pomocą reflektometru exfo max-715b. Jesteśmy w stanie zrobić pomiar na aktywnej linii światłowodowej OTDR .
  • Pomiary światłowodowego wielomodowego okablowania strukturalnego. Pomiary kabli wielomodowych za pomocą reflektometru Anritsu MW9070b.
  • Pomiary i dokumentacja po wykonawcza okablowania światłowodowego i miedzianego dla developerów w nowych budynkach mieszkalnych.