Projektowanie sieci światłowodowej

Budujemy, serwisujemy oraz utrzymujemy infrastrukturę sieci Światłowodowych oraz RF w tym szafy magistralne, kable, światłowody.

Kabel światłowodowy jest współcześnie najbardziej wydajnym oraz bezpiecznym sposobem przesyłania informacji, dlatego też jego popularność oraz zastosowanie w wykonywaniu okablowania internetowego staje się coraz bardziej popularna.
Nasza firma wykonuje projekty sieci światłowodowej przy pomocy odpowiedniego programu. W trakcie tworzenia projektu zwracamy uwagę na potrzeby klienta oraz ewentualną rozbudowę sieci. Zapewnienie możliwości rozbudowy oprócz fizycznego zaprojektowania połączeń punkt-punkt wiąże się także z doborem typów włókien (jedno-, wielomodowe), urządzeń konwertujących, multiplekserów.
Projektując trasę światłowodową bierzemy pod uwagę bezpieczeństwo włókien światłowodowych. W zależności od środowiska w jakim będzie znajdowało się włókno zostaje ono zabezpieczone odpowiednią ilością buforów, powłoką przeciw gryzoniom czy powłoką trudnopalną.
Przed przystąpieniem do projektowania sieci nasi pracownicy wykonują wizję lokalną, dzięki czemu mamy pewność jak wygląda dany teren.

Projektowanie torów światłowodowych.

  • Dalekosiężnych linii optotelekomunikacyjnych.
  • Sieci strukturalnej w budynkach.
  • Wizja lokalna u klienta, pomiary, rozpoznanie potrzeb, wstępne propozycje, rozmowy, ustalenia.
  • Dobór urządzeń, technologii i rozwiązań zgodnie z obowiązującymi normami oraz pod kątem oczekiwanej funkcjonalności.
  • Elastyczność w wyborze rozwiązania z uwzględnieniem preferencji klienta.
  • Szczegółowe przedprojektowe analizy techniczno-ekonomiczne.
  • Założenia zadań inwestycyjnych planowanych przedsięwzięć teleinformatycznych.
  • Szacowanie środków odpowiednich do realizacji.
  • Szacowanie kosztów eksploatacyjnych.
  • Szczegółowe projekty techniczne struktur sieci lokalnych, miejskich i rozległych.